top of page

Over ons

Peter F. Drucker : “The purpose of an organization is to enable ordinary humans beings to do extraordinary things.”

Image by airfocus

A.I.E.M?

Apprenticeship, Intelligence, Education en Motivation

Vzw A.I.E.M heeft als missie het promoveren van het onderwijs en oriënteren van kinderen en jongeren binnen en naar het onderwijs toe. Door het organiseren van verschillende activiteiten zal onze vereniging het onderwijssysteem trachten te bevorderen en te ondersteunen. Bovendien wil vzw A.I.E.M jongeren motiveren en hen de mogelijkheid geven om zich te ontplooien binnen en buiten de schoolmuren. 

Methodiek?

De vereniging maakt een stand van zaken op van verschillende scholen en onderwijssystemen en tracht deze te verbeteren en te optimaliseren.

Dit doen we door zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zowel praktijkgericht als theoretisch. Met andere woorden baseert de vzw zich op literatuurstudies en de wetenschappen om zo efficiënt mogelijk te handelen bij het vervullen van haar taken. ​

Image by CDC

Activiteiten/projecten

A.I.E.M organiseert activiteiten en projecten voor de scholen die onze steun solliciteren. We onderzoeken wat de noden van de leerlingen en de scholen zijn. Op basis van de vastgestelde situatie  trachten we dan de nodige remediëring aan te bieden. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende instellingen, vzw’s en andere.

Onze vzw organiseert ook buitenschoolse activiteiten voor de jongeren. Die activiteiten zijn  grotendeels gelinkt aan leerplandoelstellingen. Wij geloven in Joyful education dat jongeren kunnen bijleren tijdens het amuseren. 

Vrijwilligers

A.I.E.M is een vzw die gebruik maakt van vrijwilligers, leerkrachten, studenten en experten. Wij verzilveren de competenties van onze leden/vrijwilligers om de activiteiten en projecten altijd tot een goed einde te brengen.

 

Volunteringering Group
bottom of page